Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Hjortviken är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Hjortviken äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar